Opstelten wil extra aandacht voor dove 112-bellers

20-03-2015 | Nieuws uit Nederland

Opstelten wil extra aandacht voor dove 112-bellers


26 februari 2015

Minister Ivo
Opstelten (Veiligheid en Justitie) gaat bekijken hoe en of de doven en
slechthorenden verder tegemoet kunnen worden gekomen bij het alarm slaan via
112.


Om hun meldingen over te brengen, moeten mensen die weinig of niets kunnen
horen speciale wegen bewandelen. Die kosten behalve moeite ook geld, dat ze via
een verzekeraar terug moeten zien te krijgen.


Onder meer de PvdA en de ChristenUnie vinden dat niet zo eerlijk. Ze drongen
erop aan dat de minister de gelijke behandeling als leidraad neemt in de aanpak
van de kwestie. Opstelten gaat onder meer kijken naar de financiƫle en
technische kant van de zaak.


Doven en slechthorenden kunnen bepaalde software downloaden om 112 te
alarmeren of gebruik maken van een zogenoemde teletolk.


(Bron: nu.nl)