Reactie op berichtgeving over C2000 brandweer in de media

11-11-2013 | Nieuws uit de regio

Zaterdag 9 november zijn verschillende berichten in de media verschenen over C2000. De mediaberichten suggereren dat de brandweer van C2000 af wil. Dat is niet aan de orde. Sterker nog: de brandweer en de andere hulpdiensten zijn juist sterk afhankelijk van het communicatiesysteem C2000. Een systeem dat vele malen beter is dan het analoge netwerk waar de hulpdiensten tien jaar geleden nog gebruik van maakten. Het bericht is naar buiten gebracht door de Telegraaf naar aanleiding van een aanbestedingstraject van enkele regio’s voor de aanschaf nieuwe object- en C2000-portofoons.


Inmiddels hebben we in Groningen regiobreed dezelfde C2000 portofoon van Sepura in gebruik. Deze portofoons zijn een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de eerdere generaties C2000-porto’s.


In Groningen hebben we gekozen voor standaardisatie. In de hele regio dezelfde portofoon voor de brandweer. De onderlinge uitwisselbarheid is een belangrijk argument evenals eenduidigheid in gebruik en instructie. Een bevelvoerder bijvoorbeeld, heeft dus twee dezelfde portofoons. Een voor de communicatie met de meldkamer via het C2000-netwerk en een voor de communicatie onderling tussen de eenheden op plaats incident.


Brandweer Groningen is dan ook geen deelnemer aan het aanbestedingstraject voor vervangende portofoons zoals enkele andere regio’s. Onlangs is in onze regio het laatste korps overgegaan op de Sepura-porto. Daarmee is de uniformiteit in de C2000-apparatuur in onze regio een feit.