Agressie en geweld

28-12-2012 | Nieuws uit Nederland

Werknemers met een publieke taak ( denk hierbij aan de politie,
brandweer ambulance maar ook personeel van de gemeente of ingezet namens de
gemeente) krijgen met regelmaat te maken met agressie en geweld tijdens het
uitvoeren van hun werkzaamheden. Onder agressie en geweld wordt verstaan
lichamelijke en verbale geweldpleging, belaging, intimidatie en
bedreiging  tijdens de uitvoering van hun publieke taak. Een moment
waarbij dit speciaal naar voren komt is de jaarwisselingAangezien de uitvoering van de publieke taak essentieel is voor
het functioneren van onze samenleving is het juist daarom niet acceptabel.

Mocht er op enig moment dan ook sprake zijn van agressie of geweld tegen
werknemers met een publieke taak dan zal hier hard tegen worden opgetreden.
Afspraken zijn hierover gemaakt tussen politie en het Openbaar Ministerie.
Werknemers, die menen het slachtoffer te zijn van agressie of geweld worden
nadrukkelijk verzocht dit te melden bij hun werkgever en/of bij de politie.


D3M/files/uploads/images/Hulpdiensten.jpg