P1 automatisch brand melding " De Kruisweg " Marum

14-11-2012 | Nieuws uit de regio

Woensdagavond rond twintig voor acht kreeg de brandweer van Marum een oproep. Het zou gaan om een automatisch brandalarm aan de kruisweg 1 te Marum. Tijdens het in melden werd de automatische melding omgezet in een hand melding en zou er daad werkelijk brand zijn. Op het voor genoemde adres zit de welbekende uitgaansgelegenheid restaurant annex bowling"centrum  "De Kruisweg ". Er werd dan ook gevraagd om met spoed ter plaatse te gaan. Er zou in de grote zaal een feest aan de gang zijn, en aldaar een brand uitgebroken. Er was niet bekend of en hoeveel slachtoffers er zouden zijn. Aangekomen op de meldingsplaats werden we al opgewacht door de BHV. 

Aan de zijkant van het pand was er rook ontwikkeling te zien. Bij het betreden van de toegangsdeur bleek de deze plaats te warm en was het niet mogelijk om het pand binnen te gaan.
Hier op werd de BHV gevraagd naar een alternatieve toegang welke dan ook al gauw voor handen was. Hier na konden we ons snel toegang krijgen tot de grote zaal, alwaar we een hoop geschreeuw en gekrijs hoorden. Van de bevelvoerder hadden de ademlucht ploegen 1 & 2 de opdracht gekregen om zo snel mogelijk alles te zetten op de redding van de slachtoffers. De derde inzet ploeg ging over tot beheersen van de vuurhaard en uitbreiding te voorkomen. Als snel kon men de brandhaard die zich buiten de grote zaal bevond meester worden en afblussen waarna ook deze ploeg over kon gaan tot redding. De slachtoffers die al snel uit de grote zaal werden gehaald konden worden over gedragen aan een groep EHBO`ers welke in de marmer zaal aanwezig waren en daar al snel een gewonden nest in hadden gericht. In totaal werden er 10 slachtoffers gered uit de rook.

Gelukkig was dit een oefening! 

Hier aan werd mee gewerkt door een groep EHBO`ers van EHBO vereniging Marum.
De BHV van de Kruisweg.
En de brandweer Marum.

En de slachtoffers van de toneel vereniging. Hier voor dank !

Dit is een oefening waar voor veel partijen een geweldig leer moment inzat.

Ook gaat de dank uit naar de Kruisweg voor het beschikbaar stellen van de oefenruimte !Helaas zijn hier geen foto`s van in ons bezit !