Preventie

Brandpreventie

Belangrijk is het voorkómen van brand: brandpreventie. De afdeling Preventie geeft hierover adviezen aan particulieren, bedrijven en instellingen. Ook beoordeelt zij bouwplannen op brandveiligheid. Zijn de gangen breed genoeg? Zijn er voldoende nooduitgangen? Waar moeten brandblussers worden geplaatst? Welke rookmelders zijn geschikt? Ook controles horen hierbij, bijvoorbeeld bij nieuwbouw, in de horeca of bij winkelpanden. Ook milieuvergunningen worden door de brandweer getoetst.Samenwerking tussen de verschillende diensten binnen gemeente Marum staat voorop om de veiligheid van zijn inwoners zo goed mogelijk te garanderen. Voor bepaalde gebouwen/inrichtingen is een gebruiksvergunning vereist.Preventie folders
Hieronder staan een aantal folders over preventie thuis op vakantie en op de werkplek, deze folders zijn in het pdf formaat. Om deze te kunnen bekijken bent u een pdf viewer nodig, zoals acrobat reader van adobe.